:+: วันที่สามของการเดินทาง : Museum เรือเหาะ & น้ำตก Rheinfall & The Black Forest :+: 

Posted on Thu 25 Aug 2011 19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    

 Budapest  Times  

:+: Sunday 7 : เดินทางกลับมาเวียนนา :+:
:+: Sunday 7 : เดินทางกลับมาเวียนนา :+:
:+: ทรืปวันที่ 6 : Around the Valley & Meet Bee at Titisee & Motel :+:
:+: ทริปวันที่ 5 : ต้นกำเนิดดานูบที่ Donauesingen & เดินย้อนรอยเดิม :+:
:+: ทริปวันที่ 4 : นั่งเรือที่ Titisee & กลับมาเยี่ยมเมืองแสนรัก :+:
:+: วันที่สามของการเดินทาง : Museum เรือเหาะ & น้ำตก Rheinfall & The Black Forest :+:
:+: วันที่สองของการเดินทาง : นั่งเรือ Bad Waldsee & เที่ยว Bodensee & Konstanz :+:
:+: Monday 1st of Aug : ออกเดินทาง :+:
:+: Sat & Sun : พักผ่อน & Vegetesia & เตรียมเดินทาง :+:
:+: Thu & Fri : Busy Packing & Happy Time in Vienna :+:
:+: Mon-Wed : 3 Days at Gabi's & at Nordic & Job :+:
 

 

 

 

 
 

stopping by to say hi ka :)
The waterfall is so beautiful.
N' Naomi has grown up a lot- P'Pear kor suay+ muen derm loey ka. Road trip in Europe looks like a lot of fun jung loey ka
Take care ka P Pear ^..^
jang   
Tue 16 Aug 2011 7:22 [1]