:+: ทริปวันที่ 5 : ต้นกำเนิดดานูบที่ Donauesingen & เดินย้อนรอยเดิม :+: 

Posted on Thu 25 Aug 2011 19:27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    

 Budapest  Times  

:+: Wed 10 Aug : Schonbrunn Zoo, Vienna :+:
:+: Mon & Tue : At Vienna Home :+:
:+: Sunday 7 : เดินทางกลับมาเวียนนา :+:
:+: Sunday 7 : เดินทางกลับมาเวียนนา :+:
:+: ทรืปวันที่ 6 : Around the Valley & Meet Bee at Titisee & Motel :+:
:+: ทริปวันที่ 5 : ต้นกำเนิดดานูบที่ Donauesingen & เดินย้อนรอยเดิม :+:
:+: ทริปวันที่ 4 : นั่งเรือที่ Titisee & กลับมาเยี่ยมเมืองแสนรัก :+:
:+: วันที่สามของการเดินทาง : Museum เรือเหาะ & น้ำตก Rheinfall & The Black Forest :+:
:+: วันที่สองของการเดินทาง : นั่งเรือ Bad Waldsee & เที่ยว Bodensee & Konstanz :+:
:+: Monday 1st of Aug : ออกเดินทาง :+:
:+: Sat & Sun : พักผ่อน & Vegetesia & เตรียมเดินทาง :+: