:+: วันแรกเต็มวัน :+: 

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< :+: จัดวางข้าวของ & ซ้อมใหญ่ :+::+: วันที่สอง :+: >>

Posted on Thu 22 Sep 2011 3:07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    

 Budapest  Times  

:+: real first week :+:
:+: Sat & Sun : just 2 days Vienna :+:
:+: another good day :+:
:+: แม่ทำงานวันแรก :+:
:+: วันที่สอง :+:
:+: วันแรกเต็มวัน :+:
:+: จัดวางข้าวของ & ซ้อมใหญ่ :+:
:+: Sat & Sun : New Sign & Training :+:
:+: Friday 26 : วันสุดท้าย ที่บ้านเด็ก :+:
:+: Thu : Almost the last day :+:
:+: 24 Aug : Good Day & Ovono :+: